Humanitær bistand

Humanitær bistand tar sikte på å redde liv, redusere lidelse, bevare og beskytte menneskeverd både under og etter kriser. Tilbudet om humanitær bistand er både et moralsk imperativ og en manifestasjon av Norges solidaritet med skjøre sammenhenger, i tråd med de grunnleggende prinsippene til de internasjonale organisasjonene som de har fulgt.

Landet vårt er klar til å bidra til å forebygge og dempe virkningene av krisesituasjoner blant berørte befolkninger, noe som fremgår av Norges raske respons på de ekstra utfordringene COVID-19-pandemien har i sammenhenger som er berørt av humanitære kriser.

I løpet av 2020 ble et betydelig antall initiativer inkludert i “Årsplan for internasjonalt utviklingssamarbeid og humanitær bistand” justert for å møte nye globale realiteter, en øvelse som viste Norges evne til å handle fleksibelt for å maksimere effektiviteten av støtten.